Тендери

Предимства при тендериране и предварителен масаж с оборудването и технологията на Metalquimia

По-добър рандеман и намалени загуби при термична обработка

Тендери

Характеристики:

Тендерите FILOGRIND / AUTOGRIND произвежда множество разрези в мускула на месото, увеличавайки повърхността за извличане на миофибриларни протеини, допринасяйки за намаляване на загубата при термична обработка, подобряване на рандемана, минимизиране на дефектите на междумускулното свързване и предотвратяване на появата на дупки в слайсирания краен продукт. Системата улеснява по-доброто разпределение на саламурата в месото, като се получават по-малко отклонения в аналитичните резултати на крайния продукт.

Основни предимства:

 • Опционални ролки с остриета или зъбци
 • Регулируемо разстояние между ролките
 • Компенсаторен амортисьор за твърди меса
 • Възможност за настройка на разстоянието между ролките
 • Сменяеми празни ролки за работа с продукти с кожа
 • Максимална лекота на поддръжка, почистване и хигиена

За повече информация относно производствени капацитети и технически спецификации, моля да се свържете с нас на имейл: office@jvn.bg.

По-добър рандеман и намалени загуби при термична обработка

Тендери

Харектеристики:

Тендерите с ножове BLADETENDER & BLADETENDER PLUS произвеждат множество разрези в мускула на месото, увеличавайки повърхността за извличане на миофибриларни протеини, допринасяйки за намаляване на загубите при термична обработка, подобряване на крайния рандеман, минимизиране на междумускулните дефекти на свързване и предотвратяване появата на дупки в слайсирания краен продукт. Използва се предимно за висококачествени цели части, както и за продукти за готвене с висок рандеман.

Основни предимства:

 • Хидравлично свързани и синхронизирани с инжектори MOVISTICK или MOVIPLUS, при моделите 4000 и 5500 е възможно да се регулира броят на циклите на инжектиране спрямо цикъл на тендериране.
 • Приспособим към различни видове ножове, в зависимост от продукта
 • Максимална лекота на смяна и почистване на главата.
 • Стартиране и спиране с хидравличен или електрически оператор (модели 4000 и 5500).
 • Във всички модели работата на главата на тендера може да бъде деактивирана, осигурявайки инжектиране без действие за тендериране.

За повече информация относно производствени капацитети и технически спецификации, моля да се свържете с нас на имейл: office@jvn.bg.